Warsztaty i grupy terapeutyczne

Prowadzimy warsztaty oraz grupy terapeutyczne dla:
DLA DZIECI

OKIEŁZNAĆ NIEŚMIAŁOŚĆ – warsztaty terapeutyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat
Nieśmiałość jest stanem psychicznym, występującym częściej niż nam się może wydawać oraz niezależnym od płci. Każdego roku trudność ta jest komunikowana nie tylko przez rodziców ale i nauczycieli, którzy mają ograniczone możliwości pomocy dzieciom. Nieśmiałość jest zjawiskiem, które w zdecydowany sposób utrudnia osiągnięcie określonych celów, blokuje działanie, trudności w relacjach społecznych, utrudnia wyrażanie swoich poglądów czy potrzeb.

Dzieci nieśmiałe wymagają wsparcia, ponieważ utrwalane wzorce zachowania i myślenia mogą mieć kolosalny wpływ na ich przyszłe dorosłe życie. W związku z tym przedstawiamy Państwu program zajęć terapeutycznych, mających na celu poprawę jakości życia dzieciom, które doświadczają nieśmiałości utrudniającej codzienne funkcjonowanie.

   
TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – warsztaty dla dzieci z klas I-III
W dobie internetu i dobrodziejstw techniki dzieci coraz mniej czasu spędzają na bezpośrednich interakcjach z rówieśnikami.       Niestety relacje interpersonalne przeszły do świata wirtualnego, kosztem spotkań w świecie realnym. To w konsekwencji prowadzi do zahamowania rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Dzieci mają trudność w nawiązywaniu i podtrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, nie radzą sobie w pracach zespołowych gdzie kluczowa jest umiejętność współpracy, nie potrafią wyznaczać granic w sposób asertywny, mają trudność z obroną siebie i dbaniem o własne potrzeby, nie potrafią rozwiązywać trudnych i konfliktowych sytuacji. Ponad to, deficyty społeczne negatywnie wpływają na obraz samego siebie, odbierają wiarę we własne siły i motywację do działania. Pozytywna samoocena pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Dzięki niej dzieci chętniej podejmują wyzwania bez lęku porażki, łatwiej radzą sobie z wymaganiami, a także wykazują się większą odpornością na stres wywołany np. odrzuceniem. 

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa dzieci do udziału w warsztatach terapeutycznych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne. Szczegóły 🙂

DLA MŁODZIEŻY

SIŁA WE MNIE  
grupy terapeutyczne dla nastolatków w wieku 12-14 i 15-17 lat

Pozytywna samoocena, jest ważnym wyposażeniem każdej osoby. Jest fundamentem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, odwagi w podejmowaniu wyzwań, a także poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie. Prawidłowy wizerunek siebie pomaga nam radzić sobie z życiowymi porażkami czy z odrzuceniem, ułatwia stawianie czoła wymaganiom na każdym etapie życia, dodaje motywacji do działania. 

W dzisiejszych czasach dzieci i młodzież narażona jest na silny stres, związany z rywalizacją, dążeniem do perfekcji, naciskami ze strony dorosłych. Jak również pandemia wpłynęła niekorzystnie na dobrostan psychiczny, osłabiając i niekiedy uniemożliwiając budowanie relacji interpersonalnych. Świat stawia młodym ludziom wyzwania, z którymi ciężko im sobie poradzić. Brak silnego, stabilnego wizerunku powoduje, iż nastolatki nie chcą podejmować wyzwań, wątpią w siebie, ulegają presji rówieśników, czują się bezwartościowe, wycofują się w relacji społecznych, unikają sytuacji potencjalnie związanych z porażką, z góry zakładają swoje niepowodzenie, funkcjonują wedle zasady „wszystko, albo nic”, osiągają słabe wyniki w nauce, uciekają w uzależnienia. Wysoka samoocena NIE jest zarozumiałością, NIE jest poczuciem wyższości, NIE jest oznaką braku szacunku, a często jest z nimi mylona. Tymczasem opiera się ona na osiągnięciach, kompetencjach oraz na rzeczywistości.

Warto podkreślić, że nikt nie rodzi się z wykształconą samooceną. Nabywamy jej wraz z wiekiem, z doświadczeniami i możemy ją kształtować na każdym etapie rozwoju.

Szczegóły TU 🙂

DLA DOROSŁYCH

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – czyli jak ułatwić dziecku dobry start
Drodzy rodzice, już za dwa miesiące Wasze dzieci przekroczą próg szkoły. To ważny czas dla nich oraz dla Was. Pierwsze kroki, które stawiane są z trudem mogą zniechęcić dziecko do nauki i utrudnić proces adaptacji. Zapraszamy Was na spotkanie, które pomoże przygotować się Wam oraz dzieciom na rozpoczęcie przygody ze szkołą. 

Szczegóły, terminy TU 

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – czyli jak ułatwić dziecku przedszkolną adaptację
Drodzy rodzice, lada chwila Wasze dziecko stanie u progu samodzielności. Rozpocznie całkowicie nowy etap swojego życia. Jest to czas dużych zmian i konieczności zaaklimatyzowania się w nowym otoczeniu. Nowi dorośli, nowy budynek, inna kuchnia, wiele innych dzieci w otoczeniu mogą wywoływać strach i niechęć. Widok własnego dziecka, które płacze i nie chce się z nami rozstać budzi panikę u wielu rodziców, w efekcie czego niekiedy zapada decyzja o odroczeniu rozpoczęcia przygody z przedszkolem. 

Proces adaptacji oznacza, że Wasz maluch będzie musiał sprostać nowym wyzwaniom i odnaleźć się w nowej sytuacji społecznej, a także będzie musiał znaleźć równowagę pomiędzy własnymi potrzebami, a możliwościami środowiska. 

Szczegóły, terminy TU

JAK PORADZIĆ SOBIE Z „TRUDNYMI” ZACHOWANIAMI NASZYCH DZIECI
Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Zapraszamy na  4 – godzinny warsztat dla opiekunów, podnoszący kompetencje rodzicielskie. Na warsztacie porozmawiamy o zachowaniach, które są oceniane przez rodziców jako nieaprobowane. W trakcie spotkanie wypracujemy „narzędzia”, dzięki którym rodzicie poradzą sobie z wybuchami „trudnych” emocji u swoich dzieci. Ponad to, na spotkaniu przyjrzymy się rodzicielskim emocjom, oczekiwaniom wobec dziecka oraz stylom wychowawczym. 

Jeśli nie radzisz sobie z zachowaniem swojego dziecka, jeśli jego krzyk podnosi ci ciśnienie, nie wiesz jak poradzić sobie z wybuchem emocji dziecka, jeśli wszystkie dotychczasowe metody zawiodły to zapraszamy na warsztat 🙂 Podczas spotkania będziemy pracować na Waszych domowych i dobrze znanych sytuacjach ! 

Więcej informacji tu 🙂

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

Zapraszamy serdecznie rodziców, którzy doświadczają trudności w relacjach ze swoimi nastoletnimi dziećmi, którym trudno jest się z nimi porozumieć, którzy doświadczają bezradności i nie radzą sobie z przeżywanymi emocjami. Dzięki spotkaniom w gronie innych rodziców będzie możliwość zdefiniowania swoich emocji, zrozumienia ich, zobaczenia danego problemu z różnych perspektyw, podzielenia się swoimi troskami, wątpliwościami ale też sukcesami. Uczestniczenie w grupie terapeutycznej daje poczucie wspólnoty, wsparcia społecznego, bycia wysłuchanym i zrozumianym. To czas tylko dla Was 🙂

Szczegóły tu 🙂